วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550

เปิดตัว

หลังจากที่อ่านของคนอื่นมานาน คราวนี้ก็จะมาทำให้คนอื่นได้อ่านบ้าง ความตั้งใจจริงๆ มันเกิดขึ้นมาจากการที่ได้มาอยู่ใกล้ๆ กับปราสาทศีขรภูมิที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะได้มาอยู่ แต่ไม่รู้ว่าบุญอันใดทำให้ได้มาอยู่ ใกล้ๆกับสถาปัตยกรรมขอมโบราณแห่งนี้ ผ่านไปผ่านมาหน้าปราสาททุกวัน วันนี้เกิดแรงบันดาลใจหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมจึงอยากจะแนะนำให้หลายๆคนได้รู้จักกับ "ปราสาทศีขรภูมิ"
ปราสาทศีขรภูมิมองจากมุมสูง
บทความนี้ยังขาดความสมบูรณ์ จะเพิ่มเติมในอนาคต