วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้ CPU miner เพื่อขุดเหรียญ XMR monero โดยใช้ Linux Ubuntu

การใช้ CPU miner เพื่อขุดเหรียญ XMR monero หรือ BCN  โดยใช้ Linux Ubuntu

ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น

sudo apt-get install -y git automake  pkg-config build-essential libcurl4-openssl-dev

ดาวน์โหลด
git clone https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi

ติดตั้ง
cd cpuminer-multi
./autogen.sh

With AES-NI:

CFLAGS="-march=native" ./configure

***Without AES-NI: ถ้าไม่มี AES-NI ใช้ใน VM ได้

CFLAGS="-march=native" ./configure --disable-aes-ni

make


เริ่มขุด
แบบ 1
./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u email@example.com -p x

ต้องเป็นสมาชิก minergate.com

แบบ 2
./minerd -a scrypt --url=stratum+tcp://mint.bitminter.com:3333 --userpass=ชื่อผู้ใช้_แล้วworker:รหัสผ่าน

ต้องสมัครเป็นสมาชิก bitminter.com

ถ้าอยากลองใช้ VPS ขุดเล่นๆ สมัครวันนี้ ฟรี 10$ สมัครที่นี่


*******
ตัวที่ 2 ตามที่ลองติดตั้งดูแล้วประสบปัญหาตอนขุดเพราะว่าขึ้น boooo

ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
sudo apt-get install -y git automake  pkg-config build-essential libcurl4-openssl-dev

ดาวน์โหลดโปรแกรม Miner
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi

ติดตั้งโปรแกรม Miner
./build.sh

เสร็จแล้วขุดโดยใช้คำสั่ง
./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u email@example.com -p x

***หมายเหตุ
***ต้องสมัครเป็นสมาชิก  minergate.com ก่อน

***อีกแบบ ครับ****

ถ้าอยากลองใช้ VPS ขุดเล่นๆ สมัครวันนี้ ฟรี 10$ สมัครที่นี่


./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.poolto.be:2999 -u 45mezmBHxtCivwct1xhKXycUcKHDhmkBAP9wRuEVsK1BjX7TxVVBZSYAPXY7mMbRmC8vYqYnr4ggwJDQEGCUJXLHKr56hwJ -p x --api-bind 0

ไม่มีความคิดเห็น: