วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำระบบเซอเวอร์(Proxy server) อินเตอร์เน็ตไว้ใช้ในโรงเรียน ด้วย Ubuntu + ISC-Dhcp-server+ Squid3 กับการ์ดแลน 2 ตัว

    ทำระบบเซอเวอร์(server) อินเตอร์เน็ตไว้ใช้ในโรงเรียน ด้วย Ubuntu + ISC-Dhcp-server+ Squid3 กับการ์ดแลน 2 ตัว
   ต่อไปนี้จะเป็นการทำระบบเซอร์เวอร์อินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีระบบระบุตัวตน ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่า เราไม่ได้เก็บข้อมูลอะไร แต่เราก็มี log เล็กของเราเองซึ่งได้จากตัว Squid ถ้าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านก็ต้องขออภัย อิ อิ
   ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการติดตัง Ubuntu Server นะครับเพราะคิดว่าทุกท่านน่าจะติดตั้งเป็นแล้วแหละ ถ้ายังไม่เป็นสามารถหาอ่านได้จากเวป WIKI ทั่วไปได้ครับ
  ในระบบที่จะกล่าวต่อไปนี้ เราจะใช้ Ubuntu Server รุ่นไหนก็ได้ แต่ที่ผมได้ลองใช้และทำงานได้ก็คือ Ubuntu Server 14.04 
  isc-dhcp-server คือ โปรแกรมที่ใช้ในการแจก IP address แบบ DHCP ให้กับเครื่องลูกที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ต
  Squid3  ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น Proxy Server ไว้เก็บข้อมูลเวป การเรียกใช้หน้าเวปเพื่อความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามหลักการของ Proxy
 
   สรุปต้องมีซอฟแวร์ดังนี้

    1. Ubuntu  Server  
    2. Isc-dhcp-server
    3. Squid3
    4. Router แจก IP แบบ DHCP หมายเลข IP gateway 10.10.10.254

1. ดำเนินการติดตั้ง Ubuntu Server ตามปกติทั่วๆไป ตั้งค่าให้รับ IP เป็นแบบ DHCP จาก Router

1.กำลังติดตั้ง Ubuntu Server
2. ให้ดำเนินการ Login โดยใช้ User  ที่ตั้งค่าไว้ ตอนที่ติดตั้ง Ubuntu Server
3. แปลงร่างตัวเองเป็น root น่าจะทำงานได้สะดวกกว่าเยอะ งั้นเราก็ตั้งรหัสผ่านให้ root เลยดีกว่า

 $sudo passwd root
[sudo] password for [username]:[พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน]
Type new UNIX password: [พิมพ์รหัสผ่าน root ตามต้องการ]
Retype new UNIX password: [พิมพ์รหัสผ่าน root ตามต้องการอีกครั้งให้เหมือนเดิม]
passwd: password updated successfully
$ su

ตอนนี้ใช้คำสั่ง su  เราก็ได้กลายเป็น root แล้ว จะเปลี่ยนจาก $ เป็น #

4. ตั้งค่าให้ออกอินเตอร์เน็ตได้  โดยตั้งค่า IP ของการ์ดแลน ทั้งสองการ์ด
             eth0  : การ์ดตัวนี้ออกอินเตอร์เน็ต
             eth1  : การ์ดตัวนี้ไว้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน
  เราจะเข้าไปตั้งค่า การ์ดแลนได้โดยเข้าไปแก้ไข ดังนี้

#nano /etc/network/interfaces

กรณี 1 การตั้งค่า eth0 ให้รับค่าแบบ auto จาก Router

auto eth0
iface eth0 inet dhcp #//ใส่รูปแบบนี้ในกรณีให้รับค่า dhcp จาก Router

auto eth1
iface eth1 inet static #//กำหนด IP ให้กับการ์ดแลนตัวที่ 2 เพื่อเชื่อมต่อภายใน
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0

กรณี 2 การตั้งค่า eth0 ให้เป็นแบบ static คือกำหนดค่าเอง

auto eth0
iface eth0 inet static #//กำหนด eth0 ให้เป็นแบบกำหนดค่า
address 10.10.10.1
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.254 #//กำหนด gateway ให้ตรงกับหมายเลข IP ของ router

auto eth1
iface eth1 inet static #//กำหนด IP ให้กับการ์ดแลนตัวที่ 2 เพื่อเชื่อมต่อภายใน
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0

เราจะต้องกำหนดค่า gateway ให้กับ eth0 ในกรณีที่กำหนดค่าไอพีแบบ static

บันทึกด้วยการกด Ctrl+o  
ออกด้วยการกด Ctril+x

5. ทำการรีสตาร์ท service ของ network

#service network restart

หรือ

#/etc/init.d/networking restart

ถ้าจะดู IP ที่ตั้งค่าไว้

#ifconfig

จะได้หมายเลขไอพี ตรงตามที่เรากำหนด

6. การติดตั้งโปรแกรม DHCP3-server เพื่อแจก IP แก่เครื่องลูก

#apt-get install dhcp3-server

7. การกำหนดค่า การแจก IP ของ DHCP server

#nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

ค้นหาและแก้ไขให้มีเหมือนในลักษณะนี้

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.30 192.168.1.200; option domain-name-servers 192.168.1.1; option domain-name "ubuntu.trumschool.net"; option routers 192.168.1.1; option broadcast-address 192.168.1.255; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; }

บันทึกด้วยการกด Ctrl+o  
ออกด้วยการกด Ctril+x

8. การกำหนดการ์ดที่จะให้แจก DHCP แก่เครื่องลูก 

#nano /etc/default/isc-dhcp-server

ค้นหาบรรทัดแล้วแก้ไขให้เป็น

INTERFACES="eth1"

บันทึกด้วยการกด Ctrl+o  
ออกด้วยการกด Ctril+x

ทำการรีสตาร์ท service ด้วยคำสั่ง

#service isc-dhcp-server restart

9. การติดตั้ง Squid3 Proxy

#apt-get install squid3

****ทำตามขั้นตอน อาจจะต้องมีการกด Y เพื่อดำเนินการติดตั้งให้สำเร็จ****

10. การตั้งค่า squid.conf เพื่อให้ใช้งานได้

#nano /etc/squid3/squid.conf

ค้นหา

http_port 3128

แล้วเพิ่ม transparent จะได้เป็น

http_port 3128 transparent #//เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งค่า proxy ที่บราวเซอร์

ทำการเพิ่ม acl เพื่อกำหนดเครือข่ายที่ต้องการให้ผ่าน squid proxy ได้โดยเพิ่ม

acl localnet src 192.168.1.0/24

http_access allow localnet

บันทึกด้วยการกด Ctrl+o  
ออกด้วยการกด Ctril+x

11. การตั้งค่าในกรณีที่เวปเป็น https://  โดยการกำหนด iptables

#nano /etc/init.d/iptables

คำสั่งที่พิมพ์ลงใน iptables

### BEGIN INIT INFO # Provides: scriptname # Required-Start: $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Start daemon at boot time # Description: Enable service provided by daemon. ### END INIT INFO echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -t nat -F iptables -t mangle -F iptables -t filter -F iptables -X iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:3128 iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

สามารถกำหนดได้ตามตัวอย่างได้เลยครับ
บันทึกด้วยการกด Ctrl+o  
ออกด้วยการกด Ctril+x

12. กำหนด iptables ให้กลายเป็น service จะได้รีสตาร์ท หรือ หยุดได้

#chmod +x /etc/init.d/iptables

#update-rc.d iptables defaults

13. ทำการรีสตาร์ท squid3 , iptables 

#service squid3 restart

#/etc/init.d/iptables restart

หรือ จะ รีสตาร์ทเครื่องเลยก็ได้

#reboot

เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Proxy server แบบ Transparent โดย ใช้ Ubuntu server กับ Squid
การติดตั้งนี้เป็นการทำให้เครื่องลูกสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ โดยผ่านตลอดยังไม่มีการกรองเวปที่ไม่เหมาะใดๆทั้งสิ้น ให้แต่เพียงใช้ได้ก่อน ส่วนการกรองเวป เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อไป


หน้าตาของเครื่อง server ที่ได้ทดสอบ เป็น HP G6 ส่วน  notebook สองเครื่องเป็นเครื่องทดสอบ กับเครื่องไว้ค้นหาความรู้และฟังเพลงไปด้วยระหว่างที่รอ

ถ้าลองทำตามแล้วได้หรือไม่ได้อย่างไร  แนะนำข้อที่ผิดพลาดได้นะครับ  (ยินดี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

2 มิถุนายน 2549 ถึง 2 มิถุนายน 2559

   ครบรอบอีกปี กับการได้เข้ามาเป็นข้าราชการครู แต่ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้วนานทีเดียว แต่ว่าก็ยังอยู่ในสายครูผู้สอนเหมือนเดิม กำลังตั้งใจจะสร้างอนาคตของชาติ ที่หลายคนให้ความคาดหวังมาที่คุณครู โดยที่ทางบ้านยังคงมีหน้าที่ทำงานหาเงิน ส่งเสียลูกเพียงอย่างเดียว แล้วปล่อยให้ลูกอยู่กับลุงป้า ยายตา จะเห็นได้ว่าเด็กเหล่านี้ล้วนจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อ ทีเดียว เนื่องจากว่า สภาพทางครอบครัว ไม่ค่อยได้อบรมในเรื่อง จรรยา มารยาทต่างๆ เด็กมีอิสระทำได้ โดยที่ไม่มีใครว่ากล่าว ถ้าทำไปแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรมาก ก็ผ่านเลยไป
   พอมาถึงโรงเรียนนักเรียนเหล่านี้ก็จะมาเป็นตัวสร้างความวุ่นวายในห้องเรียน เป็นตัวก่อกวน นักเรียนคนอื่นที่ตั้งใจเรียน ทำให้คนในห้องพลอยเสียการเรียนไปด้วย 
   สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ เด็กเหล่านี้บางคนมีสติปัญญาดี ไม่ได้แย่ แต่ว่าเขาจะมีความขี้เกียจเป็นใหญ่ ไม่สนใจทำงานที่สั่งแม้แต่งานง่ายๆ
  ถ้าเป็นงานที่ใช้แรง ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ เด็กเหล่านี้ก็หลบหลีก เลี่ยง หนี ประมาณศรีธนญชัย ซึ่งฉลาดมากเลยทีเดียว
  กำลังหาวิธีการจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ของเด็กๆ ทั้งจากเน็ตและจากตำราต่างๆ 
  ด้วยความที่เด็กมีนิสัยขี้เกียจ จึงทำให้มีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ด้วย เกิดปัญหา อ่าน ไม่ได้ เขียนไม่ได้ เนื่องจากขี้เกียจ
  เอาเป็นว่าในรอบ 10 ปีนี้บ่นเรื่องเด็กละกัน
  เรื่องระบบ ทำใจเอา หน้าที่เราคือ ดูแลเด็กให้เป็นคนดี ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม เพื่อให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขเท่านั้น

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มาตั้งค่า OTA อัตโนมัติของดาวเทียม Infosat Zimple Box 4 กันครับ

    หลายวันที่ผ่านมาของเดือนพฤษภาคม 2559 เกิดปัญหาว่าช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เคยดูอยู่กลับกลายหายไปไหนก็ไม่รู้ เล่นเอาซะปวดหัวเลยทีเดียว พอดีว่าตัวเครื่องกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่บ้านเป็นแบบกล่อนรุ่นเก่า คือที่บ้านใช้กล่อง Infosat Zimple box 4 VIP plus ซื้อมาเมื่อหลายปีที่แล้ว ทุกอย่างดำเนินการติดตั้งด้วยตัวเอง ตั้งค่ามุมต่างๆ ด้วยตัวเอง เอาเป็นว่าแค่พอดูได้ บางช่องก็อาจจะมีสะดุดได้บ้าง

   มาช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนนี้หล่ะ เกิดอาการลมพายุฝน พัดกระหน่ำ แรง ไม่บันยะบันยัง เล่นเอาจานดาวเทียมผมหมุนเลยทีเดียว บางช่องก็หายไป บางช่องก็ดูได้ เวลา จะดูนี่ต้องใช้ไม้ยันไว้ไม่ให้มันเคลื่อน  แต่พอมาเดินชน หรือ ลมแรงเข้าหน่อย ก็เคลื่อนอีกหล่ะ ก็เลย จัดการขึ้นไปขัน ไว้ให้แน่นซะเลย
   พอติดตั้งองศา ได้ดีแล้ว ดันกลายเป็นว่า มีการเปลี่ยนการเข้ารหัสใหม่ และมีการเปลี่ยนคลื่นความถี่บางช่องใหม่ ทำให้ช่องรายการหายไป
   จากเดิมที่คนที่บ้านเคยชินกับการกดช่อง 7 ก็กดรีโมทที่เลข 7 พอคราวนี้ช่องเลข 7 หายเล่นเอาผมลำบาก  ค่าโอทีเอ ที่ปิดไว้ก็มาเปิด พอเปิดคราวนี้ดันอัพเดทไม่ได้ซะงั้น  หาหลายๆที่ก็งง
  ผมก็เลยอาศัยความรู้หลายๆช่าง หลายๆที่ ก็มาเก็บรวบรวมไว้เผื่อไว้ให้ได้อ่านกันครับ

1. ขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้า Menu เพื่อทำการตั้งค่าครับ
    กด Menu  -  >   เลื่อนไปให้ได้ตามรูป
 

รูปเลือกการตั้งค่า OTA
2. เมื่อเลือกการตั้งค่า OTA แล้ว กด OK ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน ให้เรากดรหัสผ่าน 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
3. จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า OTA ดังรูป

ให้กำหนดค่า ดังนี้
ความถี่ช่อง  :  03840
Symbol Rate : 30000
OTA PID : 00273
เลือกขั้ว : แนวตั้ง
โหลด OTA อัตโนมัติ  : เปิด 

 หมายเหตุ ในกรณีที่เลือก OTA อัตโนมัติเป็น เปิด เวลาที่มีซอฟแวร์ใหม่ ระบบก็จะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติเวลาที่เปิดเครื่อง

4. เมื่อตั้งค่าเสร็จ กดที่ MENU เพื่อออก
5. เลื่อนไปที่เมนู เครื่องมือ  แล้วเลื่อนไปที่ อัพเดทซอฟแวร์  
  

การเลือกอัพเดทซอฟแวร์

6. กดปุ่ม OK เครื่องจะให้ใส่รหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสผ่าน เหมือนเดิมคือ 0000 (ศูนย์สี่ตัว)
7. ค่าอื่นๆเป็นตามรูปด้านล่าง จากนั้นกดปุ่มเริ่มได้เลย ถ้ามีการอัพเดทระบบของเครื่องจะทำหน้าที่เองทั้งหมด เราแค่รออย่างเดียวก็เป็นที่เรียบร้อย (ถ้าไม่มีการอัพเดทจะเป็นตามรูปด้านล่าง)


ระบบแจ้งว่าเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว

ตัวนี้ได้ทดลองทำจากเครื่องกล่องดาวเทียม Infosat Zimple box 4 VIP Plus ส่วนรุ่นอื่นๆอาจจะแตกต่างกันไป  ยังไงก็ลองทำดูครับ

หมายเหตุ   เช็คสัญญาณช่องที่จะอัพเดท OTA ที่ช่อง 99 ช่อง CAT Channel ต้องได้ประมาณ 20-22% จึงจะสามารถอัพเดทได้ บางตำราบอกว่า ต้อง 40% แต่ผมลองแล้ว 20-22% ก็อัพเดทได้ครับ