ผู้ติดตาม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้ CPU miner เพื่อขุดเหรียญ XMR monero โดยใช้ Linux Ubuntu

การใช้ CPU miner เพื่อขุดเหรียญ XMR monero หรือ BCN  โดยใช้ Linux Ubuntu

ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น

sudo apt-get install -y git automake  pkg-config build-essential libcurl4-openssl-dev

ดาวน์โหลด
git clone https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi

ติดตั้ง
cd cpuminer-multi
./autogen.sh

With AES-NI:

CFLAGS="-march=native" ./configure

***Without AES-NI: ถ้าไม่มี AES-NI ใช้ใน VM ได้

CFLAGS="-march=native" ./configure --disable-aes-ni

make


เริ่มขุด
แบบ 1
./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u email@example.com -p x

ต้องเป็นสมาชิก minergate.com

แบบ 2
./minerd -a scrypt --url=stratum+tcp://mint.bitminter.com:3333 --userpass=ชื่อผู้ใช้_แล้วworker:รหัสผ่าน

ต้องสมัครเป็นสมาชิก bitminter.com

ถ้าอยากลองใช้ VPS ขุดเล่นๆ สมัครวันนี้ ฟรี 10$ สมัครที่นี่


*******
ตัวที่ 2 ตามที่ลองติดตั้งดูแล้วประสบปัญหาตอนขุดเพราะว่าขึ้น boooo

ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
sudo apt-get install -y git automake  pkg-config build-essential libcurl4-openssl-dev

ดาวน์โหลดโปรแกรม Miner
git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi

ติดตั้งโปรแกรม Miner
./build.sh

เสร็จแล้วขุดโดยใช้คำสั่ง
./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u email@example.com -p x

***หมายเหตุ
***ต้องสมัครเป็นสมาชิก  minergate.com ก่อน

***อีกแบบ ครับ****

ถ้าอยากลองใช้ VPS ขุดเล่นๆ สมัครวันนี้ ฟรี 10$ สมัครที่นี่


./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.poolto.be:2999 -u 45mezmBHxtCivwct1xhKXycUcKHDhmkBAP9wRuEVsK1BjX7TxVVBZSYAPXY7mMbRmC8vYqYnr4ggwJDQEGCUJXLHKr56hwJ -p x --api-bind 0

ไม่มีความคิดเห็น: