ผู้ติดตาม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เรียนรู้ตะกวดคู่บ้านตรึม

09:18:00
เรียนรู้ตะกวดคู่บ้านตรึม บ้านตรึมเป็นหมู่บ้านส่วยโบราณที่น่าศึกษา หมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการนับถือสัตว์ ซึ่ง...